รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันบิสกิต

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ "วันบิสกิต" (ビスケットの日)

ก่อตั้งโดยสมาคมบิสกิตของญี่ปุ่นในปี 1980 โดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ปี 1855 ชิบาตะ โฮอัน แห่งแคว้นมิโตะ ได้ไปศึกษาต่อเพื่อเรียนรู้วิธีการทำขนมปังที่จังหวัดนางาซากิ และได้ส่งสูตรวิธีการทำขนมปังและขนมบิสคอตติให้แก่ ฮางิ ชินโนะสุเกะ ที่อยู่แคว้นเดียวกัน ซึ่งถือเป็นเอกสารฉบับแรกของญี่ปุ่นที่มีการบันทึกกรรมวิธีการผลิตขนมบิสกิต

2024.02.28
คำศัพท์น่ารู้
  • เวียนหัว
  • めまいがする
    memai ga suru
facebook
วันหยุด