รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันวิทยุโลก

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ "วันวิทยุโลก" (世界ラジオデー)

วันดังกล่าวเป็นวันที่องค์กรยูเนสโก (UNESCO) กำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันที่วิทยุสหประชาชาติ (United Nations Radio) เริ่มออกอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศและระหว่างสถานีวิทยุของประเทศต่างๆ โดยวันดังกล่าวเป็นวันสำคัญของผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวิทยุ ผู้รักวิทยุและยกย่องสดุดีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของวิทยุกระจายเสียงต่อสังคม

2024.02.13
คำศัพท์น่ารู้
  • ช้าง
  • zou
facebook
วันหยุด