รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันงดดื่มสุรา

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 16 มกราคม "วันงดดื่มสุรา" (禁酒の日)

ในปี 1920 มีการออกกฎหมายห้ามดื่มสุราในสหรัฐอเมริกา ส่วน "วันงดดื่มสุรา" เป็นวันที่มีเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกล่าวว่าจุดประสงค์ของวันดังกล่าวคือการงดดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หลังช่วงสงครามโลก จำนวนอุบัติเหตุทางจราจรที่เกิดจากการเมาแล้วขับเพิ่มขึ้นในญี่ปุ่น จึงได้มีการออกกฎหมายดังกล่าวตามอเมริกา

2024.01.16
คำศัพท์น่ารู้
  • วันนี้
  • 今日
    kyou
    วันนี้เป็นวันอะไร
    今日は何曜日ですか?
    kyou wa nan youbi desu ka
facebook
วันหยุด