รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลเคมาริฮาจิเมะ

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 4 มกราคม "เทศกาลเคมาริฮาจิเมะ" (蹴鞠はじめ)

 "เคมาริ (蹴鞠)" หรือลูกบอลพันเส้นด้าย เป็นการละเล่นที่คล้ายกับฟุตบอลในแบบโบราณ ซึ่งถือเป็นการละเล่นอันสง่างามในวังยุคเฮอัน โดยในวันที่ 4 มกราคมของทุกปี เหล่าสมาชิกจากชมรมอนุรักษ์เคมะริแห่งกรุงเกียวโตจะแต่งกายด้วยชุดดั้งเดิมพร้อมแสดงการเล่นเคมาริให้ชมที่ศาลเจ้าชิโมกาโมะในเกียวโต ซึ่งได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นเทศกาลที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากมาย

2024.01.04
คำศัพท์น่ารู้
  • ชา
  • お茶
    ocha
    ชาฝรั่ง
    紅茶
    koucha
facebook
วันหยุด