รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันเหมายัน

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 22 ธันวาคม "วันเหมายัน" (Winter Solstice)

วันเหมายัน (Winter Solstice) เป็นวันที่มีช่วงเวลากลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี คนไทยเรียกวันดังกล่าวว่า "ตะวันอ้อมข้าว" โดยในวันดังกล่าวดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด และตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด ทำให้มีเวลากลางวันที่สั้นที่สุด และเวลากลางคืนยาวนานที่สุด

2023.12.22
คำศัพท์น่ารู้
  • ไข้
  • 熱(ねつ)
    netsu
    มีไข้
    熱がある。
    netsu ga aru
facebook
วันหยุด