รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

รายละเอียดข่าวสาร

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็น "วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)" โดยเริ่มขึ้นตั้งแต่ในปีค.ศ.1988 ทั้งนี้ในประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน เป็น "สัปดาห์งดสูบบุหรี่" โดยในสัปดาห์นั้นจะมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่

2023.05.31
คำศัพท์น่ารู้
  • ปลาหมึก
  • イカ
    ika
facebook
วันหยุด